Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php:801) in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2830
::: KORSØR I 15.000 ÅR ::: Planlægning

Planlægning

Fysisk planlægning kom til at spille en vigtig rolle. Der skulle tilstræbes en ensartet udnyttelse af areal- og naturressourcer under hensyntagen til miljøet. Ud fra landsplanpolitiske mål skulle amterne udarbejde regionplaner, og kommunerne skulle lave kommuneplaner inden for regionplanens rammer. Som baggrund for kommuneplanerne skulle der udarbejdes sektorplaner for de enkelte sagområder. Kommuneplanen dannede igen grundlag for mere detaljeret planlægning i form af lokalplaner.
Den første regionplan for Vestsjællands amt var færdig i 1979 og godkendt af miljøministeriet i 1981. Områderne i Korsør kommune blev klassificeret efter tilstedeværelsen af servicefunktioner. Ingen af områderne fik tildelt det højeste niveau, egnscenter. Korsør blev udpeget til områdecenter, Vemmelev til kommunecenter og Svenstrup-Frølunde til lokalcenter.
1985 vedtog byrådet den første kommuneplan; men kommunen havde allerede tidligere indgået i planlægning. I 1961 fremsatte Korsør, Slagelse, Skælskør og Kalundborg i samarbejde med Holbæk og Sorø amtsråd den såkaldte Vestsjællandsplan, som ville gøre Storebæltsområdet til et betydeligt industrielt vækstcenter og etablere en international lufthavn her eventuelt i forbindelse med en Storebæltsbro. 1966 vedtog Korsør byråd en dispositionsplan for at have et redskab til at styre Korsørs udvikling hensigtsmæssigt. I 1976 kom et tillæg til planen, der tog hensyn til den nye kommune.

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen