Planer om fast forbindelse

Både med og uden is føltes Storebælt tidligt som en flaskehals for trafikken mellem landsdelene. Fra 1855 til omkring 1960 blev der udkastet 25-30 projekter til en fast forbindelse i ret forskellige udformninger. Flere projekter vurderede rentabiliteten i en broløsning over for en fortsat benyttelse af færgeoverfarten. Lokalt gjorde man sig også overvejelser. I 1902 så fabrikant Valdemar Kähler det som en mulighed at anlægge en tunnel under Storebælt.
 I 1934 udarbejdede Statsbanerne selv et projekt til en Storebæltsbro. 1936-37 udkastede en række store entreprenørfirmaer et større projekt. De anbefalede et motorvejsnet i Danmark med tilhørende broer over Øresund, Storebælt og Fehmarnsund. Subsidiært foreslog de hurtiggående færger mellem Halsskov og Knudsho-ved, der skulle overføre lyntog og biler. I 1948 nedsatte ministeriet for offentlige arbejder en Storebæltskommission, der bl.a. skulle undersøge de økonomiske og trafikale konsekvenser af en bro både lokalt og nationalt. En betænkning fra den i 1959 tilrådede en højbro fra Halsskov over Sprogø til Knudshoved. Korsørs borgmester så omkring 1960 optimistisk på udsigten til Korsør som broby.

 

Halsskov Rev Fyrskib lagt op ved Fæstningskajen og isbryderen ”Holger Danske” på vej ud i 1950’erne. Lokalhistorisk Arkiv for Korsør Kommune.

TEMAER

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen