Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php:801) in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2830
::: KORSØR I 15.000 ÅR ::: Opgangskonjunkturer

Opgangskonjunkturer

Først fra midten af 1990’erne skete et økonomisk opsving. Storebæltsbyggeriet gav en del beskæftigelse. Man havde frygtet en fordobling af ledighedsprocenten, da Storebæltsoverfarten lukkede i 1997-98. Det var Korsørs dilemma, at byen havde få, men relativt store arbejdspladser. Når de lukkede, kunne det virkeligt mærkes. De bange anelser blev kun delvis til virkelighed. 1995-97 var omkring 11 % ledige, i 1999 9,5 %. Andelen af beskæftigede inden for transporterhvervene faldt ganske vist fra 16-17 % i 1970’erne og 1980’erne til 10 % i 1999. På grund af færgeoverfarten havde Korsør haft en ekstraordinær stor andel af beskæftigede i transportsektoren i forhold til landet som helhed. Færgerestauranterne faldt også bort. I 1983 var 450 beskæftiget her. Allerede i 1992 gjorde man forsøg på at redde virksomheden ved at oprette Det danske Køkken, Storcatering A/S i en ny fabrik i Tårnborg Erhvervspark. Fabrikken måtte dog lukke ikke mange år efter færgefartens ophør.
I de første år af det nye årtusind frem til efteråret 2002 lå ledigheden på omkring 8 %. Indtil slutningen af 2003 steg den til næsten 11 % og er derefter med det økonomiske opsving faldet kraftigt til 6,1 % i september 2006. Korsør har dog stadig en væsentlig højere ledighed end Vestsjællands amt under ét og landet som helhed med en ledighedsprocent på 4,3.
Der findes stadig mange mindre virksomheder og enkelte større i Korsørområdet, og flere har etableret sig i de senere år, typisk mindre service- og underleverandørvirksomheder. I overensstemmelse med kommuneplanlægningen søges virksomhederne placeret i områder, der er udlagt til erhvervsformål, specielt de forskellige erhvervsparker. Vemmelev har mange industrigrunde. De sidste års store økonomiske opsving har gavnet boligbyggeriet i Korsør. Det var næsten gået helt i stå i slutningen af 1990’erne, hvor byggeriet på landsplan var på vej opad. Andelen af Korsørs befolkning, der var beskæftiget med industri, håndværk og byggeri, faldt fra ca. 35 % i 1960 til omkring 25 % i de følgende tiår.

 

Scanglas’ anlæg fra 1969 til venstre. Til højre herfor Korsør Glasværks ældre bygninger. Foto ca. 1970 på Lokalhistorisk Arkiv for Korsør Kommune.

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen