Foreninger

Foreningslivet har været og er stadig mangfoldigt i Korsør, og kommunen yder tilskud til foreningerne. Af kultur- og hobbyprægede foreninger var der i 2006 næsten 90, deraf omkring 30 idrætsforeninger. Sporten havde tidligere i højere grad end kulturen politikernes bevågenhed, og det anses stadig for vigtigt, at kommunen har et alsidigt idrætsudbud til sine indbyggere. I 2001 vedtog byrådet en idrætspolitik. Sporten kan også bruges i turistøjemed. Det gælder f.eks. golfsporten, der fik bane i Korsør i 1965, og sejlsporten, der fik ny lystbådehavn, Marinaen, i 1979.
Sportsforeninger modtager økonomisk tilskud og får stillet lokaler og arealer til rådighed. 1966 indviedes Storebæltshallen. 1970 fulgte Korsørhallen, der var en selvejende institution, men overgik til kommunen i 1984. 1977 åbnedes Svømmehallen, 1979 Vemmelevhallen og 1983 Tårnborghallen. Første etape af stadion på Ørnumvej blev taget i brug 1979.

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen