Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php:801) in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2830
::: KORSØR I 15.000 ÅR ::: Fokus på kulturen

Fokus på kulturen

Allerede fra slutningen af 1970’erne blev der med kommunal støtte arrangeret byfester om sommeren som underholdning for byens borgere og for turister. Der blev sat ekstra fokus på denne oplevelseskultur, da det blev et af kommunens mål at gøre byen attraktiv for tilflyttere og turister. Kulturen blev et redskab, ikke en værdi i sig selv, og nu kunne nogle politikere se en mening med at støtte kulturen økonomisk. Der blev dog i høj grad trukket på frivillig arbejdskraft og ledig arbejdskraft. Kulturen blev et beskæftigelsesområde for de mange ledige, kommunen skulle finde jobtilbud/jobtræning til. I 2001 vedtoges en kultur- og fritidspolitik for Korsør for at gøre indsatsen mere målrettet. Med kommunens stærkere involvering i kulturen mistede Kulturelt Samråd mere og mere sin igangsættende og eksperimenterende rolle.
I markedsføringen af Korsør som kulturby måtte de finkulturelle interesser også tilgodeses. Det mest markante resultat heraf er Kongegården, hvis første etape kunne åbnes i 1992 efter et ihærdigt arbejde fra en gruppe frivillige, med støtte fra fonde og regeringen og med en efterhånden ret betydelig kommunal støtte. Kongegården fungerer som kunstcenter med udstillinger og koncerter, som hjemsted for Isensteinsamlingen og som fribolig for to kunstnere.
Med Kongegården havde finkulturen fået en bygning til mindre arrangementer. Lokaleproblemet havde været berørt utallige gange siden 1960’erne. Man savnede plads til teaterforestillinger, koncerter, udstillinger, øverum til musikere, møderum for foreninger etc. Medborgerhuset tog lidt af presset af, og det samme gjorde Foreningscentret, der blev indrettet i den gamle realskole i Slottensgade i 1970. Ellers måtte sportshaller og skoler benyttes. Situationen bedredes noget, da kommunen overtog Magasinbygningen på Fæstningen i 1993. Tanken om et kulturhus havde været fremme gentagne gange siden 1960’erne, men var altid blevet skrinlagt. Tanken blev realiseret i 2003-04, da hele Halskovskolen, der blev ledig ved skolesammenlægningerne, blev indrettet til kultur- og undervisningscenter med bl.a. medborgerhus, musikskole, koncertsal og foreningslokaler.

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen