Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php on line 801

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/typo3/typo3_src-4.0.2/t3lib/class.t3lib_db.php:801) in /home/typo3/typo3_src-4.0.2/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2830
::: KORSØR I 15.000 ÅR ::: Flygtninge/indvandrere

Flygtninge/indvandrere

En befolkningsgruppe, der har vanskeligt ved at få indpas på det danske arbejdsmarked, er flygtninge/indvandrere, og de modtager bl.a. derfor en række sociale ydelser. Ifølge FN’s flygtningekonvention er Danmark forpligtet til at give opholdstilladelse til personer, der er udsat for personlig forfølgelse i deres hjemland på grund af race, religion, politisk overbevisning o.lign. De danske myndigheder tager stilling til, om en asylansøger skal anerkendes som flygtning. Der er sket adskillige stramninger i behandlingen af disse ansøgere.
De første flygtninge kom til Korsør i 1985 fra Iran. I 1980’erne kom især iranere og palæstinensere, i 1990’erne især flygtninge fra det tidligere Jugoslavien og Somalia. I begyndelsen af 2000 boede der 420 indvandrere i Korsør, flest palæstinensere. Relativt har Korsør færre udlændinge end Vestsjællands amt og landet som helhed; men de bor ret koncentreret i Motalavejkvarteret. I 1999 trådte en ny lov om integration i kraft, og den medførte, at de fleste af de udlændinge, der var bosat i Korsør, overgik fra flygtningestatus til dansk status. De personer, der var omfattet af integrationsloven, skulle gennemgå et treårigt integrationsprogram. Kommunen tjente på loven, da statens tilskud var større end udgiften. Fra 1999 til 2001 var det navnlig familiesammenførte, der skulle integreres. Først fra 2001 modtog Korsør kvoteflygtninge, 23 dette år, 16 i 2002, 13 i 2003, 0 i 2004, 5 i 2005 og 0 i 2006. Der er kommet færre flygtninge end forventet til Korsør.

Korsør i 15.000 år - af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen